{{ alert.title }}
{{ alert.msg }}

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem ili korištenjem aplikacije mKomunalno, ovi uvjeti će se automatski odnositi na vas stoga ih obavezno pažljivo pročitajte prije upotrebe aplikacije. Nudimo Vam ovu aplikaciju na besplatno korištenje za vašu osobnu upotrebu, ali morate biti svjesni da aplikaciju ne možete slati bilo kome drugome, niti smijete kopirati ili mijenjati aplikaciju, bilo koji dio aplikacije ili naše zaštitne znakove na bilo koji način. Ne smijete pokušavati izvući izvorni kod aplikacije, niti smijete prevoditi aplikaciju na druge jezike ili stvarati izvedene verzije. Sama aplikacija i svi zaštitni znakovi, autorska prava, prava na baze podataka i druga prava intelektualnog vlasništva u vezi s njom, i dalje pripadaju Hitra produkcija dokumenata d.o.o.


Osnovne informacije o usluzi mKomunalno mobilnoj aplikaciji

MKomunalno mobilna aplikacija je usluga (u daljnjem tekstu Aplikacija) koja korisnicima omogućava korištenje mobilne aplikacije za provjeru potrošnje, dojavu kvara, pregled određenih korisničkih podataka te ostalih usluga koje se odnose na pružanje komunalnih usluga.

Aplikacija je dostupna je fizičkim i pravnim osobama koje se koriste komunalnim uslugama.

Pristup Aplikaciji omogućen je putem korisničkog imena i lozinke.

Korisnik je suglasan da je vlasnik ili posjeduje odobrenje vlasnika broja telefona s kojim se registrirao ili kojeg koristi za pristup podacima unutar Aplikacije.

Korisnik potvrđuje da korisničko ime i lozinka koje koristi za pristup Aplikaciji, imaju važenje njegovog vlastoručnog potpisa pri pregledu i preuzimanju dostupnih informacija.

Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku te mobilni uređaj kako bi se zaštitio od njihovog neovlaštenog korištenja, odnosno neovlaštenog korištenja Aplikacije.

Hitra ne preuzima odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke ili mobilnog uređaja kako bi se došlo do informacija vezanih uz drugu osobu, te bilo kakvu štetu nastalu eventualnim neovlaštenim korištenjem Aplikacije.

Elementi u izborniku Aplikacije te lista dostupnih servisa mogu se razlikovati ovisno o komunalnoj tvrtki za koju je Aplikacija prilagođena te grupi i tipu korisnika i sl.

Obaveza svakog korisnika je u slučaju otuđenja ili gubitka uređaja, te u slučaju promjene vlasnika uređaja ili trajnog nekorištenja, promijeniti pristupnu lozinku, odnosno isključiti pamćenje pristupnih podataka ili vratiti uređaj na tvorničke postavke (reset).

Aplikacija će koristiti lokaciju korisnika samo za pozicioniranje u odnosu na događaj koji želi prijaviti putem servisa Aplikacije.


Korištenje Aplikacije

Preduvjet za korištenje Aplikacije je posjedovanje mobilnog uređaja na kojem je aplikacija podržana tj. za koje je izrađena odgovarajuća verzija aplikacije.

Usluga je dostupna je kao "native" mobilna aplikacija za uređaje s iOS i Android operacijskim sustavom.

Aplikacija će raditi na Android uređajima s Android operacijskim sustavom inačice 4.1 i višim, te se može preuzeti putem Google Playa.

iOS aplikacija će raditi na iPhone i iPad uređajima s iOS operativnim sustavom minimalne inačice 7.0, a moći će se preuzeti iz Apple Storea.

Aplikacija je razvijena za rad sa originalnim verzijama operativnog sustava stoga Hitra ne preuzima odgovornost za prilagodbu aplikacije.

Korištenje Aplikacije započinje preuzimanjem aplikacije na mobilni uređaj.

Aplikacija se ne može prenositi na drugi uređaj nego se može koristiti isključivo na onom uređaju na kojem je bila prvotno preuzeta.

Podaci i usluge kojima se pristupa koristeći Aplikaciju možda neće biti dostupni u svakom trenutku. Hitra nije odgovorna za bilo kakve greške u radu Aplikacije ili eventualno kašnjenje u prijenosu podataka uslijed slabe podatkovne veze.

Svaki korisnik Aplikacije je dužan zaštiti svoj uređaj od neovlaštenog korištenja.

Hitra nije odgovorna za eventualnu štetu koju Korisnik Aplikacije može pretrpjeti u slučaju nezaštićene bežične WLAN veze.

Preuzimanjem i korištenjem Aplikacije korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.


Naplata Aplikacije

Aplikacija je za Korisnike besplatna. Prilikom preuzimanje aplikacije putem podatkovnog prometa naplaćuje se prijenos podataka po naknadama Vašeg mobilnog operatera što vrijedi i za svako sljedeće ažuriranje aplikacije (update).


Ograničenja korištenja i odgovornosti

Korisnik se obvezuje da neće:

  • koristiti Aplikaciju na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
  • u Aplikaciju unositi ili distribuirati bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
  • koristiti Aplikaciju za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
  • koristiti Aplikaciju za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
  • unositi ili distribuirati putem Aplikacije bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni u Aplikaciji ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe. Sadržaji, podaci i informacije objavljeni u Aplikaciji mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ove Aplikacije korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja iste te prihvaća koristiti sadržaj Aplikacije isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Hitra se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Aplikacije, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica i mobilne aplikacije, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja istih.

Aplikacija sadrži i dokumente, podatke, informacije kreirane od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Hitra nema nadzor nad navedenim sadržajima, podacima i informacijama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti.

Hitra zadržava pravo izmjene sadržaja mobilne aplikacije, pravo ukidanja istih, te pravo ograničavanja pristupa istima, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

Hitra neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica i mobilne aplikacije zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Hitra zadržava pravo na sprječavanje pristupa korisnicima koji vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Hitra niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa mobilnoj aplikaciji.


Intelektualno vlasništvo

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj mobilne aplikacije isključivo vlasništvo Hitre ili njenih ovlaštenika.

Korištenjem Aplikacije korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja iste na način da se koriste za osobne svrhe.

Radi izbjegavanja svake sumnje, Hitra izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj mobilne aplikacije, te zabranjuje korištenje sadržaja iste, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama u Apliakciji.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe.

Za sve sadržaje preuzete s web stranica i mobilne aplikacije (download) korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.


Zaštita osobnih podataka

Prije pristupa sadržajima korisnici će biti obvezni dati osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje Aplikacije.

Pristupom Aplikaciji smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje mobilne aplikacije, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

  • suglasnost da Hitra može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Hitra navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Hitre i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja;
  • mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Hitre na zadovoljstvo korisnika;
  • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Hitra će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.


Pravo izmjene

Hitra zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem Aplikacije ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 30.3.2017. godine.